Historie

Historie sdružení nezávislých kandidátů ve Šlapanicích se začala psát v roce 1992. Vzniklo na základech porevolučního Občanského fóra. Vůdčími osobnostmi se stali Lubomír Konečný a Aleš Karásek, kteří tímto založili historii „Nezávislých“ ve Šlapanicích. Poprvé jsme se zúčastnili komunálních voleb v roce 1994. Stavíme tradičně na lidech, kteří se v komunální politice nezapojují za politické strany, ale záleží jim na jejich bydlišti jako takovém, bez ohledu na politickou příslušnost. Máme mezi sebou podnikatele, živnostníky, ale zejména spoustu členů místních spolků a organizací, kterým záleží na chodu města a společenském životě v něm. Historicky si zakládáme právě na funkci města jako sjednotitele. Také stavíme na poměrně stabilní personální základně, která se obměňuje zejména na základě věku. Ani nám se nevyhnulo občasné „přeběhlictví“ na kandidátky jiných politických uskupení a dokonce z našich řad vzešel i nejeden kandidát za politickou stranu. Nicméně máme mnoho léta věrných. Mnozí nás bohužel opustili už navždy a dokonce se tak jednou stalo i v době volebního klání. Ale o tom v podrobnější historii. Stejně tak je stabilní náš program, který staví na selském rozumu, reálných možnostech a zdravém patriotismu vycházející právě z členské základny lidí se srdcem ve Šlapanicích.

Nyní více k historii podle volebních období, kde nebudeme popisovat podrobnosti, úspěšné projekty atd. Zmíníme spíše stručná fakta a podle nás, nejzásadnější milníky:

1994 – 1998

Sdružení nezávislých kandidátů vstupuje do voleb a získává 5 mandátů – stejně jako ODS či KDU – ČSL.

1998 – 2002

V září 2002 jsme při přátelském posezení oslavili 10. výročí založení sdružení. Naším volebním maskotem je Panda, kterou lze v  předvolební době potkávat v ulicích města.

Pod názvem Sdružení nezávislých kandidátů získáváme 7 mandátů a jsme tak vítězové voleb. Přesto jsme nuceni odejít do opozice, protože radnici ovládla koalice složená z KDU – ČSL (6 mandátů, starosta Václav Horák), ODS (5 mandátů, místostarosta Václav Sobotka).

2002 – 2006

Jako Nezávislí 2002 získáváme 4 mandáty a post 2. místostarosty (Lubomír Konečný). Vstupujeme do koalice s Hnutím pro rozvoj Šlapanic (6 mandátů, starosta Jan Střechovský, 1. místostarostka Jana Skácelová). Vzhledem k tomu, že se Šlapanice staly obcí s rozšířenou působností (ORP), bylo přistoupeno k obsazení 2 místostarostů. Současně byl rozšířen městský úřad o budovu na ul. Opuštěné v Brně, kde je lepší dostupnost z autobusového nádraží pro obyvatele dotčených obcí spadajících do působnosti ORP. Do budovy byl přestěhován také tajemník MěÚ. Aleš Karásek jde vlastní cestou, zakládá paralelní sdružení „Moudrá volba pro Šlapanice a Bedřichovice“ pro rozšíření podpory nezávislých.

2006 – 2010

Jako „Nezávislí“ získáváme 2 mandáty. Moudrá volba pro Šlapanice a Bedřichovice jeden. Radnici ovládla koalice politických stran KDU – ČSL (6 mandátů, starosta Jaroslav Klaška), ODS (3 mandáty, 1. místostarosta Miroslav Mrkvica), Hnutí pro rozvoj Šlapanic (3 mandáty, 2. místostarosta Pavel Horák), kde bylo hlavním cílem koalice vybudování průmyslové zóny. Jako úsporné opatření v době krize bylo zrušeno místo ředitele městské společnosti SATESO a vedením byl pověřen místostarosta Mrkvica. Proti arogantnímu způsobu vedení města se začíná zvedat opoziční boj. V tomto období se také objevuje aktivní sdružení Čisté Šlapanice bojující zejména proti průmyslové zóně.

2010 – 2014

V tomto volebním období vystupujeme jako Nezávislí 2010. Chtěli jsme už zůstat jen „Nezávislí“, ale Jan Střechovský si nechal zaregistrovat tento a podobné názvy, takže jsme byli nuceni použít opět letopočet, u čehož zůstáváme. Získali jsme 2 mandáty a zůstali v opozici. Druhé volební období tak vedla radnici koalice složená z KDU – ČSL (5 mandátů, starosta Jaroslav Klaška), TOP 09 (3 mandáty, 1. místostarosta Pavel Horák), ČSSD (3 mandáty, 2. Místostarosta Svatopluk Novák), ODS (2 mandáty). Vrcholí averze vůči vedení radnice a boj se vyostřuje. Dochází de facto k rozdělení politické scény na dva nesmiřitelné tábory – politické strany a nezávislá sdružení. Aleš Karásek zakládá sdružení „Změna pro Šlapanice“, které má svým způsobem práce získat zejména mladší generaci. Vzhledem k rozvoji informačních kanálů jsme vytvořili vlastní profil na facebooku.

2014 – 2018

V duchu tradice jdeme do voleb jako Nezávislí 2014. Do čela kandidátky byl postaven Michal Klaška, dosavadním vedením radnice vyhozený ředitel ZŠ, což se ukázalo jako voličsky úspěšný tah. Po volbách byla složena koalice hnutí Čisté Šlapanice (8 mandátů, starostka Michaela Trněná), Nezávislí 2014 (2 mandáty, místostarosta Michal Klaška), Změna pro Šlapanice – 1 mandát a ODS – 1 mandát. Z důvodu úspor bylo přistoupeno k ustavení pouze jednoho místostarosty. Po volbách jsme začali vydávat vlastní internetový občasník s názvem „infoservis“, který je stručným souhrnem podstatných informací a komentářů o dění ve městě. Po 2 letech opustila koalici i místo radního ODS. Rada města byla následně ze 7 členů zmenšena na 5. ODS se rozhodla vydat jinou cestou a přejít do opozice.

Zásadní události: Zakoupení areálu bývalého cukrovaru (ekologická zátěž) a prozatímní odvrácení budování průmyslové zóny směrem od letiště.

Ke konci volebního období prohrál svůj boj s dlouhou nemocí náš zastupitel Pavel Hermann. Náhradníkem byl Michal Velan, který se však mandátu vzdal a nahradil jej Lubomír Konečný. Před nadcházejícími volbami 2018 jsme spustili vlastní internetové stránky.

2018 – 2022

Volby, které proběhly v relativní slušnosti, ovšem byl to opět lítý boj o návrat politických stran na radnici, drtivě vyhrálo sdružení Čisté Šlapanice (ČŠ) s 11 mandáty. Starostkou města se opět stává Michaela Trněná. Nezávislí pokračují v koalici s ČŠ se svými 2 mandáty, kdy nám zůstalo i křeslo uvolněného 1. místostarosty, kterým se stal opět Michal Klaška. Byl zvolen i 2. místostarosta Jiří Kopeček (ČŠ), a to úsporně jako neuvolněný. Změna pro Šlapanice (1 mandát) se do koalice nezapojila. Každopádně se jednalo o jasnou porážku politických stran, které v těchto volbách propadli. Zřejmě znamení od voličů, že minulé volební období koalice zvládla.

(Naše číslo je zřejmě 7 – v letech 2002, 2006, 2018)