NÁŠ PROGRAM

PROGRAM 2022

Co bychom rádi?

Dokončit projekty, které jsou v různém stádiu rozpracovanosti např.:

 • nová hasičská zbrojnice
 • sportovní hala s ledovou plochou
 • nábřeží Říčky
 • dopravní terminál
 • dopravní napojení na Brno
 • biotop/veřejné koupání
 • objekt KD Bedřichovice

Doladit odpadové hospodářství a to s ohledem na platnou legislativu.

Kvalitní městskou policii 24/7 a bezpečné město s funkčním kamerovým systémem.

Pokračovat v rekonstrukcích ulic (každý rok jesdna) a návazně řešit parkování.

Postupně budovat nové centrum města v bývalém cukrovaru s návazností na širší okolí.

Tvůrčí atmosféru a jednotně fungující zastupitelstvo, kde vládne zdravý selský rozum.

Klidné, zelené a vzdušné město do 10 000 obyvatel.

Snižovat energetickou náročnost města.

Upravovat a aktualizovat územní plán, dopravní pasport a další dokumenty tak, aby odpovídaly dlouhodobým potřebám.

Podporovat komunitní a společenský život ve městě a pěstovat zdravý patriotismus.

Zvládat především pravidelnou a kvalitní údržbu městského majetku.

Pokračovat v získávání dotací na plánované projekty.

Menší projekty např.:

 • Rozdělit nejfrekventovanější část nábřeží Říčky pro chodce a cyklisty (mezi Brněnskou a Svatojánským nám.).
 • Vybudovat osvětlení na stezce mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi.
 • Zřízení městského infocentra.
 • Drobné úpravy komunikací např. zvlněné chodníky kvůli kořenům stromů apod.
 • Zpevnit průchod (uličku) mezi Ponětovskou a Dlouhou ul.

A tak dále….

Je mnoho věcí, které je třeba zvládnout při péči o město se stále narůstající řadou úkolů, požadavků, problémů k řešení. Každý by chtěl něco, ale nelze vyhovět všem a hned. Proto nechceme hlavně slibovat nereálné a nesplnitelné. I cesta dlážděná těmi nejlepšími úmysly může být okolnostmi obtížně schůdná či úplně zatarasená.